Умови прийому
Правила для батьків:

 • Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
 • З 01 червня до 31 серпня – оздоровчий період.
 • У закладі визначена українська мова навчання і виховання.
Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно подати:

 • Медичну довідку про стан здоров'я дитини; та про епідеміологічне оточення;
 • Свідоцтво про народження дитини;
 • Документи на встановлення батьківської плати.
За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, в літній період (75 днів).

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:

 • за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків)
 • На підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в КЗДО цього типу;
 • У разі несплати без поважних причин батьків.
 • у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року.
 • у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти
 • у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
 • проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:
 • проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
 • є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
 • є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями
 • належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей
 • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website